ลงทะเบียนรับประกันสินค้า Rittal Cooling unit

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า Rittal Cooling unit

รับประกัน 3 ปี* 
 Blue e & Blue e+ units*!!


 

รับประกัน 18 เดือนหรือ1.5 ปี* 
 Compact units*!!

 

*ใช้ได้กับสินค้าที่ซื้อและติดตั้งในประเทศไทยเท่านั้น

*เปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ฟรี (ไม่รวมไส้กรองอากาศ) เมื่อไม่ได้ใช้งานผิดประเภท และบำรุงรักษาเป็นประจำตามคำแนะนำของ Rittal

* Blue e & Blue e+ units รับประกันปีที่ 3 อะไหล่ทุกชิ้นยกเว้นค่าแรง

* Compact units รับประกันเดือนที่ 13-18 อะไหล่ทุกชิ้นยกเว้นค่าแรง

*รับประกันนับจากวันที่ใบกำกับภาษี ที่ออกจาก บริษัทริททัล จำกัดเท่านั้น