ตู้แร๊ค FR-IT

   

4 เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ FR IT Rack

 

1.   ง่ายต่อการประกอบ-รวดเร็ว

2.    สะดวกในการเพิ่มหรือติดตั้งอุปกรณ์

3.    ง่ายต่อการจัดส่ง

4.     อนุรักษ์พลังงานและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม